STRONA GŁÓWNA

XXXXI KONFERENCJA I WARSZTATY “GEOMETRIA ANALITYCZNA I ALGEBRAICZNA”
6-10 stycznia 2020, Łódź

XXXXI CONFERENCE AND WORKSHOP “ANALYTIC AND ALGEBRAIC GEOMETRY”
January 6-10, 2020 Lodz