Projekt zaliczeniowy „Interaktywne technologie sieciowe” (2016/17)

System zarządzania zadaniami

  1. Użytkownicy: logowanie, samodzielna rejestracja, modyfikacja profilu, przypomnienie hasła (2016 – Grzegorz Szamburski)
  2. Autoryzacja przez serwis społecznościowy (wykorzystanie modułu node.js Passport lub alternatywnego) (2016 – Piotr Poniatowski/Janusz Bugajny)
  3. Użytkownicy-role, w tym administrator do zarządzania użytkownikami i innymi aktorami. Interfejs do administrowania – usuwanie, blokowanie użytkowników, przydział ról. (2016 – Maciej Woźniczka)
  4. Tworzenie zadania, koordynatora (osoby odpowiedzialnej), weryfikatora i limitów czasowych. Zależności zadań (bycie składową, następstwo, współbieżność)
  5. Rozliczenia uczestnictwa w zadaniach, statystyki.
  6. Time chart, realizowany przez frontend. Wykresy statystyk. (2016 – Przemek Podkowiński)
  7. Kalendarze, przypomnienia, system wewnętrznych wiadomości. (2016 – Beata Piec)
  8. Wewnętrzny komunikator (realizowany przez WebSocket). (2016 – Konrad Kosmatka/Łukasz Antoszkiewicz)

Github (2016)