Rozbudowa komunikatora (C/C++; PUS 2016/17)

  1. Buforowanie wiadomości w środowisku wieloserwerowy (zcentralizowany serwer buforujący albo cache rozproszony z chronologicznym scaleniem) AL2
  2. Wieloserwerowa baza użytkowników (rejestracja, usunięcie konta, zmiana hasła – realizacja raczej scentralizowana) AL2
  3. „Znajomi” – filtr użytkowników którymi się interesujemy (wersja jednoserwerowa AL1, wieloserwerowa AL2)
  4. Grupy dystrybucyjne z prostą polityką np. każdy może utworzyć, twórca może dodawać, każdy może się wypisać, twórca może rozwiązać, raczej w wersji scentralizowanej AL2
  5. Klaster dynamiczny – serwer przyłącza się do klastra podając namiary na jeden z serwerów w nim pracujących, automatyczne odłączenie w przypadku końca pracy bądź awarii łącza AL3
  6. Klient może zażądać przysyłania wiadomości o wydarzeniach w obrębie serwera np. logowanie, wylogowanie, rejestracja AL1
  7. Przesyłanie plików a) rozwiązanie z odrębnym serwerem b) rozwiązanie z przesyłaniem utekstowionych fragmentów pliku specjalnym poleceniem c) rozszerzenie a lub b o natychmiastowe dostarczanie pliku do aktywnego adresata AL3
  8. Przepisanie klienta za pomocą innego środowiska programistycznego np. C#, VC++ AL1
  9. Nowe funkcjonalności w kliencie a) automatyczne logowanie b) wybór rozmówcy z listy c) rejestracja użytkownika/śledzenie wydarzeń d) lista znajomych e) stany znajomych (aktywny/nieaktywny) f) wybór pliku do przesłania/akceptacja AL1-AL2
  10. Przepisanie backendu (Java, C#) AL2-AL3